Vi är ett företag som hjälper Kommuner, myndigheter, fastighetsägare, företag och privatpersoner med bl.a

  • Viltvård.
  • Eftersök på trafikskadat vilt.
  • Rehabiltering av skadade och sjuka djur.
  • Omplaceringar.
  • Skadedjursbekämpning.
  • Apportvilt för prov och träning.